Kognitionsfilosofi

image

Ibland är det svårt med vad som är abstrakt och vad som är konkret. Jag har hamnat i mången tvist där vi varit två som har precis rakt motsatta åsikter i frågan. 

För mig så är konceptet det konkreta medan delarna är abstrakta fenomen som tillsammans kan bilda mönster som stämmer in på och bildar det konkreta begreppet. Tar vi inom medicin tex så är sjukdomen/diagnosen det konkreta begreppet medan symptomen är abstrakta fenomen som vart och ett isolerat sällan säger särskilt mycket.

För många personer är de enskilda symptom det konkreta som går att förstå, som de behöver för att förstå världen omkring sig. Medan sjukdomen/diagnosen bara är ett samlingsnamn för en rad symptom för dem, en abstraktion – inte ett begrepp.

Likadant är det med processer, för mig är själva processen det konkreta. Jag behöver förstå vad för slags process det handlar om och hur dem förväntas gå till för att förstå vad som händer rent konkret. Det räcker inte med att jag känner till abstrakta parametrar så som enstaka delmoment eller egenskaper hos det önskade slutresultatet.

Medan för många människor är processen någonting så abstrakt att de inte ens kan greppa att den är en entitet i sig själv. För dem är det manuella arbetet i delmoment och de fysiska egenskapen hos slutresultatet otvivelaktigt konkret.

Det lustiga i detta är att jag är en väldigt detaljfokuserad person, jag vill förstå och kunna allting ändra ner på detaljnivå och jag har mycket svårt att förstå någonting med hjälp av generaliseringar. Å andra sidan har vi en av de personer som är närmast mig och som fungerar precis tvärt om. Det blir en hel del missförstånd längs vägen genom livets resa om man säger så…

Kommentera