Görandet och Varandet – en sammanfattning

image

Att göra kan vara tex att producera stora mängder text som beskriver vad du varit med om och hur du reagerat/känt, hur du reagerar och känner idag som följd av det osv. Dvs leverera all fakta som behövs för en annan person att sätta upp hela scenariot och skapa sig en förståelse och uppfattning ur vilken hen kan förutsäga och förstå ditt framtida beteende och framtida upplever. Du tillverkar det material som behövs och levererar det på ett sätt som gör att personen tar det till sig på rätt sätt. Men tolkningen kommer alltid att vara mottagarens, den färgas av mottagarens tidigare upplevelser, kunskaper, preferenser, kontext och kognition osv.

Att handla är istället att i interaktion med andra människor påverka och själv bli påverkad. Det -kan- vara genom att dela med sig av fakta men också tankar, ideer och upplevelser. Det är att sätta igång processer man inte kan kontrollera eller förutse, processer som fortsätter långt efter man sjäälv lämnat dem och själv inte längre påverkar dem. Det är att skriva en dikt som får någon att känna som att dom upplevt händelsen genom ditt perspektiv precis så som du upplevde den trots att de aldrig hade kunnat uppleva den situationen så själv.
Det är att få en polis att sluta använda fasthållning mot barn men inte för att det är fel utan för att hen för första gången kunde föreställa sig hur det är ur barnets perspektiv, den processen lever vidare om polisen har en patrullerande tjänst där hen möter barn som riskerar att agera provocerande eller våldsamt och polisen väljer att inte överlämna situationen till sina kollegor utan istället har lärt sig lågaffektivt bemörande och andra strategier, då påverkar hen sina kollegor varje gång de möter ett barn genom att visa dem ett alternativ till offensivt provocerande auktoritetsutövande och våld i form av fasthållning. Det blir också en process som lever vidare om polisen har en skrivbordstjänst med möjlighet att påverka vilken kunskap och vilka färdigheter som anses nödvändiga att ha bland patrullerande poliser och väljer att inkorporera alternativa sätt att hantera problemskapande beteende jämfört med de som lärs ut idag under utbildning, fortbildning och som del i arbetet att påverka den inoffeciella kulturen på arbetsplatserna till vardags.

Kommentera