Genom Handling är jag gud

image

Helvetet var en av Platons idéer som senaste inkorporerades i den kristna tron av Plotinus på 200-talet om jag inte missminner mig, som sedan godtogs som en del av den kristna tron under kyrkomötena på 300-talet efter vilka man sammanställde och skrev färdigt bibeln så som den kom att se ut enligt den romersk-kristnatraditionen. På Jesu tid var helvetet alltså en sekulär modell för att motivera folk att bete sig väl under sin livstid under hotet att det fanns ett liv efter detta där man antingen belönades eller straffades baserat på sitt agerande här på jorden. Det var inte ens något Platon trodde på själv utan bara en modell för de som var beroende av en utomstående auktoritet. 

En annan viktig sak är att vid senare kyrkomöten fastslogs att Jesus var både gud och människa på samma gång oskiljaktigt ”så som vin och vatten” blandat i samma glas, inte en del gud och en del människa ”så som olja och vatten”. Och när Jesus dog så dog också gud sådan som han varit, ”i hans ställe uppstod den helige ande” som lever i alla människor genom de Handlingar vi utför. 

Så ska vi knyta ihop allt ordnades det så fiffigt att man lätt gud lämna över hela skapelseprocessen till människan och tog därmed ner himlen och helvetet från livet efter detta till livet på jorden. Man sekulariserade religion genom att göra mänsklighetens Handlande till gud. 

Tyvärr har många århundraden av auktoritetssträvan försökt få oss att glömma bort innebörden av det här kapitlet och att även om man godtog stora delar av det historiska materialet ur den judisk-kristna traditionen så avslutade man med att förklara den som ogiltig i något nutida eller framtida kontext. 

Du är därmed själv den högsta auktoritet, om du väljer att vara det. Och jag tror att det här är varför man inte vänt sig till ateismen som en motpol till kristendomen under renässansen, upplysningstiden och andra historiska perioder när sekulära idéer varit på frammarsch och stora vetenskapliga framsteg nåtts, för det sekulära tänkandet finns redan inkorporerat i det kristna arvet och likaså idén om att ateism är den nu rådande världsordningen sedan nästan 2000 år tillbaka.

Därmed är oliktänkande en dygd och hänvisningar till någon högre auktoritet än din egen Handling en hädelse. ’The ultimate empowerment’ utan ansvarsfriskrivning!

Kommentera