Fördrivna skärvor och dess spegelbilder

image

Det är idélära, jag ser inte riktigt relevansen i huruvida man använt historiska personer eller skapade personligheter för att förmedla budskapet. Vi vet ju redan att det inte är petimeterkorrekt återberättande av historiska skeenden. Den där jakten efter det autentiska korrekta skrämmer mig. Som om det på något sätt är likställt med att ifrågasätta genuintiteten, som om det förändrar själva idén och kastar en mörk skugga över innehållet?

Självklart ska vi inte falskeligen tilldela historisk autenticitet när den inte finns! Men vi ska inte heller låta oss leva i illusionen att bekräftelse på att någonting är historiskt korrekt återberättat kan ge budskapet en större betydelse. Faktum är att idén ofta ligger långt före verkligheten så vill vi söka oss mot utveckling och framtiden måste vi vända oss till idéer som inte återger något verkligt skeende. Vi måste kunna se storheten i det av människans sinne skapade. Och det utan att för den skull hänge oss åt drömmande, utan att någonsin avfärda vikten av att alltid behålla kontakt med den fysiska, historiska, sociala och personliga verkligheten. Vi måste lära oss att vandra mellan alla dessa, fungera i dem, interagera med dem och att behålla dem alla i minnet hela tiden utan att för den skull låta dem ta över.

Låt oss så istället prata om det vi kan bekräfta med någorlunda historisk säkerhet. Som att varför mina barn får lära sig i skolan att bibeln sammanställdes strax efter Jesu död när vi vet att det inte är korrekt?

Varför får de lära sig att gud ursprungligen skapade en enda människa när vi idag vet att i de tidiga nedteckningarna av skapelseberättelsen skapade han två unika och jämlika människor, en man och en kvinna? Men att kvinnan blev förvisad att bo med demonfolket i öknen utanför Edens lustgård. Först därefter skapade han en kvinna ur mannens revben. Något som idag kan tyckas symboliskt men oviktigt bär på en central idéhistorisk nyckel till hur utvecklingen kunde gå från att det tekniskt och socialt mest utvecklade samhället ca 3000 – 1000 år före Kristus var ett där kvinnan hade en stark ställning med politisk makt, lika stora rättigheter som mannen och samma möjligheter att röra sig fritt ute i samhället. Ett samhälle som har stora likheter med och samtidigt avgörande skillnader mot antikens Grekland där kvinnan var helt underordnad mannen, i princip en ägodel begränsad till ett liv inom det egna hemmets murar. Hela den antika konsten, kulturen, teknologin, mytologin, filosofin osv bygger så uppenbart på arvet från Minoerna, så vad var det som hände?

Adam och Eva är irrelevanta så som historiska personer men vad historien om dom har att berätta för oss och vilka idéerna är som den förmedlar är ovärderlig kunskap som ger insikter om utvecklingen under delar av vår egen historiska bakgrund!

Kommentera