Orakad men spacklad

image

Det är svårt för vissa människor att skilja mellan ”Mina preferenser är… därför skulle jag inte fortsätta dejta dig.” vilket är något vi faktiskt måste respektera och acceptera,
och ”Du är singel för att…” vilket är ungefär lika verklighetsförankrat som alla andra dumma generalisingar sprungna ur personliga referenser och antaganden.. 

Men det är svårt för många att formulera sig personligt, man blir mer sårbar då och om det man säger blir ifrågasatt kan det kännas som kritik av sig själv som person istället för kritik av idén man uttalade. 

Flippsidan av att uttrycka sig så är att man lätt börjar tänka så, man riskerar att tappa nyansen mellan de egna preferensernas verkningar och effekter som kommer sig av generaliserbaraorsaker. Man börjar helt enkelt tro på det.. (vilket förklarar varför en människa kan vara djupt insiktsfull på en punkt men helt omöjligt rigid, låst i något som är helt orealistiskt på en annan punkt.)

På andra sidan ska vi heller inte glömma bort vad det gör med en att få höra formuleringar vinklade som personliga preferenser jämfört med att höra samma ställningstagande formulerat som någonting allmängiltigt.

Kommentera