Det var inte Nina Björk..

image

..men boken hade kunnat heta Under den vinröda prästkappan.

Om man nu ska argumentera för att religion är skadligt för att den
skapar ett bakåtsträvande och verklighetsfrånvänt tankesätt hos dess
trogna skara följare, att den per defenition är saboterande till sin natur
och sätter käppar i hjulen för vetenskap och förnuft, ovanpå detta som
kaka på moset använda det faktum att det begås fruktansvärda
övergrepp och grova brott i dess namn…

…då kanske man INTE ska luta sig mot Sigmund Freud och hans lära i
sin argumentation och där på följande försvar!! :facepalm:

Jag gnuggar fortfarande både öron och ögon. Did that just
happened??!


Varifrån kommer då detta plötsliga utbrott? Resonemanget finns att läsa i en bok på ämnet religionskritik som jag fått upprepade hänvisningar till så jag tänkte det var dags att läsa den. Hittills är jag lika förbluffad över det pseudovetenskapliga resonemanget som när jag tillslut läste Nina Björk. Man måste i båda fallen ha så enormt stora och uppenbara kunskapsluckor för att följa resonemanget på det sätt författaren tänkt sig. Och i annat fall så bara gapskrattar man i chock sida efter sida!

Det är synd för jag tror att det bidrar till
till polariseringen, och polariseringen i sig har mycket skadliga
effekter! (Med ”det” menar jag den kunskapsdissonans som uppstår
både inom och mellan grupper när ignorant desinformation och
bristfälliga resonemang sprids.)

Det här är något jag upplever som vanligt på båda sidor i
religionsdiskursen, även så vad gäller feminism och nu senast på
området ”digital filosofi” eller vad det nu kan komma att kallas i
framtiden (de filosofiska, existentiella och sociala frågorna kopplade
till datorer och den nya digitala tekniken).

Kommentera