Falsk ekvivalens

image

Att tillåta sig ha preferenser där man erkänner att man känner olika inför olika personer är inte det samma som främlingsfientlighet, fördomar, att diskriminera någon grupp eller kollektiv särbehandling. Så länge vi håller fast vid föreställningen att bara vi kommer över hindret att behandla alla lika på individnivå i våra personliga kontakter så kommer ingenting att förändras. Vi slåss mot väderkvarnar samtidigt som den verkliga fienden i lugnt mak promenerar förbi oss och vinner land mitt i vårt synfält.

Varför tror ni att det är så vanligt med uttalanden som dessa? ”Ja, alltså invandrare vet man ju hur dom är men min granne Ahmed är en bra kille.” eller ”Kvinnor hamnar inte i företagsledningen för de förstår sig inte på affärer men Susanne är riktigt skarpsint och behärskad, hon ser direkt vad som behöver göras.”

Jo, för vår uppfattning om personer på individnivå är skild från vår uppfattning människor som kollektiv. Det är två helt skilda processer som båda är väldigt grundläggande funktioner som verkar finnas hos alla människor, det tycks vara hårdkådat i oss. Vi kan redan vid några månaders ålder dra väldigt avancerade slutsatser som kräver kategorisering av människor i olika grupper utifrån gemensamma nämnare. Och att människor redan från allra första början visar individuella preferenser inför olika människor är knappast någon nyhet.

Men bara för att båda dessa finns närvarande tidigt betyder inte att de har ett orsakssamband. Vad vi tycker om en människa på individnivå går oftast före vad vi tycker om någon av alla ”grupper” personen skulle kunna klassificeras in i. Samtidigt så verkar det som att vad vi tycker om den personen som individ inte nödvändigtvis påverkar vår syn på och åsikter om de ”grupper” personen kan kvala in i. Inte förrän vi gör det aktiva valet att ifrågasätta och omvärdera våra tankar om en grupp kommer dessa att förändras.

Så länge en så stor del av det antirasistiska arbetet fokuserar på metoden att bara vi kan få alla att se varandra som individer med lika värde och rättigheter så leder det till minskad rasism och främlingsfientlighet kan jag inte ta den på allvar, det visar bara att man inte alls har förstått problemet. Jag är helt och hållet med på målsättningen att alla skall bli behandlade utifrån den individ de är istället för utifrån vem de antas vara och jag är helt med på att alla ska ha samma rättigheter (både i lag och praktik). Jag ifrågasätter varken behov, syfte eller målsättning. Men metoden är befängd! Den är som att behandla borrelia med psoriasiskräm.

Kommentera