Choose life

10170810_10152065709368137_705463492_n

Den här typen av citat i bildformat cirkulerar flitigt och jag brukar bläddra förbi dem utan att ens läsa. Men den här gången var det texten som följde bilden jag fastnade för, en invit till att föra ett samtal: ”Hur väljer man bort en energitjuv? Människovärdet är okränkbart, hur grova förseelse berättigar att man tar avstånd från någon som å sin sida vill vara nära en själv? När har man ansvar och när är man fri att välja själv?” Här kommer mina svar:

Ansvaret jämtemot dig själv är större än ansvaret inför andra. Jag har inte alltid tänkt så men de senaste åren så går tankarna mer och mer mot att jag har ett ansvar jämtemot mig själv att göra bra saker som bygger upp mig, tryggar min tillvaro och får mig att må bra. Samtidigt så har jag ett ansvar jämtemot andra att inte genom aktiva val skada, såra eller bryta ner dom. När det kommer till närstående så som barn, mycket nära vänner och sin respektive ligger ansvaret någonstans därimellan. Jag har i detta också ett ansvar jämtemot mig själv att inte låta andra skada, såra eller bryta ner mig. I första hand genom att säga ifrån och när nödvändigt om det sker upprepade gånger genom att ta avstånd från dem.

Kommentera