Olika eller inte?

wpid-dsc_1352-1.jpg

Varför finns det områden som enträget undanhålls från att prövas enligt vanliga vetenskapliga principer och arbetssätt? Det är inte några små ”novelty facts” som platsar bland IG-nobels kandidater utan stora ämnesområden som har en påtaglig inverkan på allas våra liv.

Varför är skolans arbetssätt inte evidensbaserade? Varför låter vi åsikter styra över fakta? Varför låter vi flera hundra år gamla seder och bruk få styra den institution vi säger ska odla grogrunden hos framtidens forskare, utvecklare och vetenskapsmän?

Det finns så mycket och lättillgänglig kunskap om beteendepsykologi och inlärning, varför används den i så många fall bara för den lilla gruppen vi kallar ’elever med särskilda behov’? Hur kan vi låta några få personers helt oprövade teori få styra omstruktureringen av hela arbetslöshets- och sjukförsäkringssystemet, och då särskilt när denna teori visar helt sakna grund eller stöd i något man sedan tidigare undersökt på området? Hur kan man fortsätta bygga jämställdhetsarbete på kvinnokampen när den handlade om frågor som åtminstone i vårt land och större delen av ”vår del av världen” har drivits igenom och dagens utmaningar ligger någon helt annan stans?

Kommentera