Märka ord

wpid-dsc_1404-1.jpg

Jag undrar hur solidaritet per definition kan vara motsatsen till främlingsfientlighet, de som är främlingsfientliga motiverar ju ofta sina åsikter och handlingar med att de utövar solidaritet med den egna gruppen. För mig är ordet solidaritet exkluderande, det implicerar ett val. Det finns intressanta studier på oxitocyn, en signalsubstans som ofta kallas ”lyckohormonen” eftersom höga oxytocinnivåer är starkt förknippat med en känsla av välbehag, lycka och att vara tillfreds. Att må bra helt enkelt. Oxytocin är också sammankopplat med att känna samhörighet och främjar anknytningen människor emellan. Länge har man antagit att oxytocin inte har några negativa effekter, att det skulle vara ett av få ämnen i den mänskliga kemin som saknar baksida. Men för några år sedan fann man att personer som får tillskott av oxytocin, samtidigt som dom känner starkare samhörighet med sina närmaste och tillhörighet i ’den egna gruppen’ också blir mer fientliga mot andra, mot ’dom’. Ökade oxytocinnivåer leder alltså både till att främja solidariteten och samhörigheten med sina medmänniskor och ökar benägenheten till främlingsfientlighet i samma mekanism.

Dels upplever jag solidaritet som ett överanvänt ord som urvattnats och likadels står det ofta utan någon tydlig definition. Och utöver det undrar jag om hela grundproblemet är korrekt analyserat, för ofta görs antagandet att medmänsklighet, anknytning och samhörigheten är motpoler till främlingsfientlighet, vilket verkar visa sig kunna vara helt felaktigt ända ner i neurokemin.

Kommentera