Leva med lätthet

image

http://munderbar.wordpress.com/2014/06/06/superjobbiga-sinnen/

Vissa saker man läser inspirerar och den här lilla texten gav mig den sortens aha-upplevelser. Jag tänker såhär, att ibland kan man inte ens föreställa sig hur lätt det kan vara innan man provat. Eller som jag läste någon annan säga om något som gjorde livet lättare idag och varje dag: ”Det känns som att fuska.”

Kommentera