På skoltid: LexLärare

image

En elev klarar inte målen för ett betyg i skolan, inte för att eleven saknar kunskaperna som krävs, inte för att eleven brister i kompetens att klara kraven läroplanen ställer upp utan endast för att eleven har svårigheter som gör att hen inte kan genomföra den redovisningsform läraren valt för uppgiften. Något skolan är skyldig att anpassa, en redovisningsform som -inte- finns med som ett krav i läroplanen. Läraren (eller i det här fallet flera lärare) på skolan vägrar anpassa redovisningsformen så den möter elevens behov och förmåga. Det argumenteras att resurser saknas, att de inte kan anpassa för enskilda elever.

Skolan är skyldig att lösa sånt här så om läraren inte klarar det innom sin arbetstid får skolan tillsätta fler timmar (med samma lärare eller en annan). Skolan får pengar för anpassning och extra stöd inbakat i skolpengen och de SKA räcka till att stödja alla elever med små eller måttliga behov av stöd och anpassning. Tyvärr prioriterar skolorna ofta annorlunda i bugeten och dessa pengar försvinner in i den grundläggande, allmänna verksamheten. Och det är bara för barn med stora särskilda behov som man kan söka tilläggsbelopp.

Jag tycker det är skamligt av skolor att bete sig på det hör sättet, ansvarslöst och respektlöst mot både elever och föräldrar!

Då tycker jag att lärarna som ser och upplever detta skall anmäla det till skolinspektionen på samma sätt som sjuksköterskor och läkare är skyldiga att anmäla missförhållanden! Tar man bort ansvaret från skolan/skolledningen på det sättet man gör när man förklarar bort det som ”en budgetfråga” så är lärarna de enda som faktiskt kan larma. Lärarna är de som både skall bedöma sina elevers behov av anpassning och stöd samtidigt som de är de enda på skolan som varje dag jobbar så nära eleverna. Om det inte är så redan så tycker jag att lärarna skall ha en skyldighet att se till sina elevers bästa, om de väljer att inte göra det utan istället hålla skolledningen bakom ryggen när en elev faller utanför är det lärarnas agerande som är ansvarslöst och respektlöst jämtemot elever och föräldrar. En LexLärare tack!

Jag tycker det är brist på respekt för andra människor att låta dem/deras barn få dåliga betyg, att låta det ske utan att anmäla när man ser att det sker på grund av en resursbrist, när man vet att eleverna har rätt att få ett stöd som skulle göra det möjligt att klara målet för det högre betyget.

Respektlöst för att betyg påverkar hela livet i en skrämmande stor utsträckning och respektlöst för det påverkar självkänslan hos många så väldigt destruktivt under lång tid, under hela livet för många. Respektlöst inför elevens upplevelse, inför föräldrarna som engagerar sig och kämpar för sitt barns RÄTTIGHET.

Jag vill se en LexLärare NU, idag! Lärare skall vara skyldiga att se till sina elevers bästa och i det skall ingå en anmälningsplikt så snart en lärare ser missförhållanden och nonchalant negligering av elevernas rättigheter!!

LexLärare NU, idag!! Vem vill bli ansiktet för denna princip? Vem vill ge sitt namn till denna anmälningsplikt? Vem vågar riskera jobbet och stå upp för våra barn?!

Kommentera