Felet är inte det du tror

image

(Bilden hämtad från artikeln länkad nedan, som i sin tur hämtat den ur Agneta Sandströms avhandling.)

utbrändhet ger hjärnskador

Iiiiinteresting! Neurobiologins och neurologins koppling till psykiatrin och dess diagnoser slutar aldrig att häpna. Att tidigare subjektiva upplevelsebaserade diagnoser blir fysiskt mätbara och får en förklaring som hör hemma inom klassisk skolmedicin tror jag är jätteviktigt!

Och att medicinska diagnosers varande eller icke-varande diskuteras i riksdagen av människor utan sakkunskap där den nationellt agendasättande slutsatsen i frågan till syvende och sist avgörs av en tävling i retorik gör ju att man blir mörkrädd! DET är vad som är verkligt fel i vårt samhälle idag.

Kommentera