Vardagsmakt

Jag vill bara få det sagt så att ingen läser in några falska implikationer i någonting jag uttalat: Var inte tyst!
För allt i världen säg vad du ser, förmedla dina känslor, berätta vad du tänker, uttryck vad du tycker, din inställning, din syn på rätt och fel.

Inte för att det är din medmänskliga skyldighet och inte för att det är en juridisk rättighet. Utan för att det kommer få dig att känna att du har makt över ditt eget liv och inflytande över världen omkring dig. Det kommer få dig att känna dig mer levande, mer närvarande, mer delaktig.

Men kom ihåg att det inte är en strid där ord står mot ord, det är inte en kamp där det finns vinnare och förlorare, fall inte för tanken att det är ett idéernas krig som skall utkämpas och låt dig aldrig vilseledas av de som tagit på sig soldatuniformen. För då har vi alla förlorat redan innan det börjar.

Kommentera