Många döda vinklar blir det

Jag läser ekonomistyrning (igen) och helt nya klarheter kring det senaste decenniets dysfunktionella sjukvårdspolitik uppenbarar sig.

Morgonens bidrag till den kommande citatsamlingen ”Hundra slag i magen” var självskriven:  ”Ta din vårdpeng och gå.”. För sån ser verkligheten ut för många människor med kronisk sjukdom idag, så skulle man kunna sammanfatta budskapet som dessa människor ofta möter. I ett missriktat försök att skänka dem empowerment avfärdar man samtidigt de medicinska behov de försöker få gehör för.

Det har länge funnits en överfokusering (och kanske övertro) på de strategiska aspekterna av att bygga och utveckla en verksamhet (både i mikro- och makroskala). Samtidigt som man helt glömt bort att en strategi inte kan åstadkomma önskvärda resultat om man inte har en väl genomarbetad och tydlig Vision och (affärs)Idé så att man vet vad man vill uppnå.

Jag förstår syftet bakom att lyfta fram vilka strategier man önskar arbeta efter. Och jag hållet helt och hållet med om att en Vision eller en Idé ensamma kan leda en vägen mot det man önskar för framtiden. Men för att effektiva och kraftfulla strategier ska bli just effektiva och kraftfulla så måste man först undersöka och sätta ord på vart man vill komma och varför, annars kommer man styra i blindo.

Effektiviteten i sig kan aldrig vara ett mål, för det leder alltid till de mest ineffektiva system tänkbara! ”Görandet för görandets skull.”

(Sen har vi det tredje stora problemet i denna styrkvartett , Verksamhetsplanen, men det området får vi utforska en annan gång.)

Kommentera