Sjösämja

image

Att säga vad man tycker utan att lämna plats för det vaga och otydliga även när det kanske skapar dålig stämning. Det är ett bra prov på hur god en vänskap är, på hur trygg relationen är.
Ibland kan man det, ibland inte. Ibland vet man inte, man chansar, för om man inte kan det så är sämjan ändå ingenting värd.

Sedan finns den där faktorn huruvida samspelet stabiliserar eller trissar upp stämningen. Om man hjälps åt för att parera vågorna eller om samarbetet handlar om att skapa en gemensam rörelse som sätter båten i gungning på en gråttrist och stilla sjö.
Ibland är det ena nödvändigt för överlevnad och ibland är det andra nödvändigt för att tristessen inte ska ha sönder relationen. Men bäst är om man kan göra lite av det ena, lite av det andra och allt därimellan efter vad situationen och dess deltagare behöver. Inte minst är det bra att kunna sitta still tillsammans för att vila emellanåt.

Kommentera