Themepark of life

image

När man börjar se sig själv så som andra ser en, inte bara som ytterligare ett stycke ackumulerrad fakta eller en indoktrinetad övertygelse som utlöser en explosion vid minsta ifrågasättande,  utan verkligen börja känna det. Det ligger någonting magiskt i det!

När man plötsligt kan säga saker som tidigare hade varit förödande, men nu bara är självklara. När man inte längre behöver vara stark och istället faktiskt känner sig stark. När man inte längre varken ber om eller kräver någonting, man bara berättar vad det är som gäller och når fungerade samarbeten. Det är verklig makt!

När man vet att det orealistiska inte handlar om det ogenomförbara, tvärt om! Det orealistiska handlar om det som inte ännu är realiserat, det handlar om drömmar och mål. Det handlar om framtiden!

Om förra årets tema var ”bottomless pit of rage” så tycks årets tema bli ”getting rid of luggage”. Att kliva av karusellerna och lämna den meningslösa förströelsens lekplats är det uppenbara och därmed enkla valet även om det är makalöst svårt att faktiskt genomföra. Världen äro full av trollare..

Kommentera