Disbelief is This belief

image

Sverige må vara det minst religiösa landet i bemärkelsen att få människor är med i något av stora eller mindre organiserade samfunden och få är troende i de lärorna. Men vår andlighet har inte minskat och inte heller vår tro, den har bara förändrats. Vi tror i lika stor grad på ”någonting större”, ett högre väsen. Det är egentligen inte en mer rationell tro och den bygger sällan (eller aldrig?) på vetenskaplig evidens tex. Men den ser annorlunda ut, den är mer individualistisk, vi vill inte organisera oss eller bli samstämmiga med varandra i vår tro och vår andlighet. 

Och då känns det ibland som att det enda vi vill vara överens om är att alla ska få tycka olika, och de som vill tycka lika de tycker fel. Fast egentligen är det nog snarare så att det är de vi -tror- tycker lika somvi beskyller för att tycka fel.

Kommentera