Pudeln i vardagsrummet

image

Jag finner det otroligt intressant att så många politiska och ideologiska fenomen som vi idag ser som helt skiljda uppkom ungefär samtidigt och ur ungefär samma geografiska omnejd. Idéer och rörelser som idag påverkar oss i ett globalt perspektiv. Tänk så det kan bli!

Jag är fascinerad över hur länge minnet kan leva kvar utan att vi kommer ihåg vad som faktiskt hände. Jag förundras över hur totalt annorlunda världen ser ut och att dessa idéer kom precis i brytpunkten mellan det nya och det gamla. Hur såg världen egentligen ut ”innan”? Och tänk att detta nya ”efter” inte bara blivit det allmänrådande tillståndet i praktiskt taget hela världen utan att det dessutom raderat ut minnet av alternativet, av det tidigare rådande tillståndet.

Tänk att denna totala radering skett på vad som blivit längden av ett mannaminne. Tänk att hela denna förändring skett på vad som idag är bara lite mer än två tämligen gedigna men fullt rimliga livslängder i följd. Tänk att det enorma tidsspann som passerat idag kan räknas i blott två livslängder!

Perspektiv! Svindlande både i sin litenhet och sin storhet. Återstår gör bara att minnas det vi inte längre kan förstå så att vi kan börja dra sträcken mellan prickarna och se flodhästens konturer växa fram.

Kommentera